• THỜI GIAN LÀM VIỆC

    Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 - 18:00

  • Tiếp khách Lãnh sự:

  • Thứ Hai và Thứ Tư: sáng từ 10:00 - 12:00 , chiều từ 14:00 - 17:00

  • Các ngày nghỉ lễ:

  • ​Các ngày nghỉ lễ Quốc gia​ của Việt Nam và các ngày nghỉ lễ Quốc gia của Belarus.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​