​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Belarus
Địa chỉ: Belarus, Minsk 220040 2nd lane Sobinov, 15
Code: 00375 17
Điện thoại : +375 17 2931538 - Fax: +375 17 2931538​​
Email: dsqvn.bel2@gmail.com
Web: http://www.vnembassy-minsk.mofa.gov.vn

  • Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 18:00

  • Lịch tiếp khách Lãnh sự: Thứ Hai và Thứ Tư, sáng từ 10:00-12:00; chiều từ 14:00-17:00

  • Số ĐT BHCD và Lãnh sự: +375 (25) 999 38 99

  • Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, phản ánh về công tác Lãnh sự:

  • 1.Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus:

  • - ĐT hotline: +375 (25) 999 89 88 (Chỉ tiếp nhận phản ánh, không trả lời về thủ tục Lãnh sự)

  • - Email: dsqvn.bel2@gmail.com

  • 2. Văn phòng Bộ Ngoại giao: Email: tthc@mofa.gov.vn

  • 3. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Email: cls.mfa@mofa.gov.vn​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

    Về đầu trang