Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Belarus
Địa chỉ: Belarus, Minsk 220040 Mozaiskogo str., 3
Code: 00375 17
Điện thoại : (3751) 7239 -15 - Fax: (3751)7239-15-3
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn or dsqvn.bel2@gmail.com
Web: http://www.vietnamembassy-belarus.org/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​