​​Lời chà​o Đại sứ​


  ​​      Thưa quý vị,
        Chào mừng quý vị đã đến với Trang tin điện tử của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Bê-la-rút. Tại trang tin này, quý vị có thể tham khảo tin tức về Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút, về đất nước và con người Việt Nam, về các sự kiện trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước chúng tôi, về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Bê-la-rút. Bên cạnh đó, quý vị cũng được cung cấp các thông tin về thủ tục lãnh sự, du lịch và nhiều thông tin hữu ích khác về Việt Nam.
       Tôi rất hân hạnh được bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán đúng vào dịp Việt Nam và Bê-la-rút kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/01/1992 - 24/01/2022). Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Belarus có độ tin cậy cao. Hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc chính trị thường xuyên, tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước, tích cực triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các nước Liên minh kinh tế Á - Âu mà Bê-la-rút là thành viên, tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng, giáo dục, khoa học, văn hóa, du lịch và nhiều lĩnh vực khác, hợp tác giữa các địa phương hai nước. Bên cạnh đó, Việt Nam và Bê-la-rút cũng hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.
      Trước những khó khăn tạm thời do đại dịch Covid-19 gây ra, hai bên phấn đấu lấy lại động lực, khôi phục và nâng cao hơn nữa các chỉ số hợp tác. Với truyền thống 30 năm đồng hành, kề vai, khắc phục mọi khó khăn nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, Việt Nam và Bê-la-rút nhất định sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước.
      Mong rằng những thông tin trên Trang tin điện tử này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam và Bê-la-rút chúng ta.
      Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Nguyễn Văn Ngự
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Bê-la-rút

WELCOME NOTE OF THE AMBASSADOR

     Ladies and Gentlemen,
     Dear friends,
    Welcome to the website of the Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in the Republic of Belarus. On this website, you can find information about our Embassy in Belarus, about the Vietnamese country and people, about events in the process of renovation and international integration of our country, about the relationships of good traditional friendship and deepening cooperation between Viet Nam and Belarus. Besides, you are also provided with information about consular procedures, travel and many other useful information about Viet Nam.
     I am very pleased to begin my term of office at the Embassy on the occasion of the 30 th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Viet Nam and Belarus (January 24, 1992 - January 24, 2022). I am pleased to see that political relations between Viet Nam and Belarus are highly reliable. The two sides maintain regular political contacts, continue to implement agreements reached during the high-level visits of the two countries' leaders, actively implement the Free Trade Agreement between Viet Nam and countries of the Eurasian Economic Union to which Belarus is a member, strengthen cooperation in security, defense, education, science, culture, tourism and many other fields, cooperation between localities of the two countries. Along, Viet Nam and Belarus also closely cooperate and support each other in international fora. 
     Facing temporary difficulties caused by the Covid-19 pandemic, the two sides s​trive to regain dynamic, restore and further improve cooperation indicators. With the tradition of 30 years of accompanying, shoulder-to-shoulder, overcoming all difficulties in order to consolidate and deepen the traditional friendship and multifaceted cooperation, Viet Nam and Belarus will definitely achieve more success for the benefits of the two peoples.
    It is hoped that the information on this website will contribute to further enhancing mutual understanding and promoting the development cooperation relationship between our two countries Viet Nam and Belarus.
     Wishing you health, happiness and success!

H.E.Mr. Nguyen Van Ngu
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Of the Socialist Republic of Viet Nam in the Republic of Belarus


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​