​Tiểu sử

Ông NGUY​ỄN VĂN NGỰ, 
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT
​​
Thông tin cá nhân:
Đại sứ Nguyễn Văn Ngự sinh năm 1965 tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Ông công tác từ năm 1991 với nhiều vị trí khác nhau, có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương và đa phương.
Ông có vợ là bà Nguyễn Kim Oanh và hai con.
Học vấn:
Năm 1989: Tốt nghiệp Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO), Liên xô (cũ) chuyên ngành Luật quốc tế.
Năm 1997: Tốt nghiệp Trường quản lý hành chính biển tại thành phố Boóc-đô, Cộng hòa Pháp.
Năm 2005: Thạc sĩ luật quốc tế tại Trường Đại học tổng hợp Brúc-xen, Vương quốc Bỉ.
Ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh.
Quá trình công tác:
Từ 1991 đến tháng 5/2000: Chuyên viên Ban Biên giới của Chính phủ (nay là Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao).
Từ tháng 6/2000 đến tháng 7/2007: Trưởng phòng tại Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 8/2007 đến tháng 12/2008: Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 01/2009 đến tháng 5/2012: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.
Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2019: Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ.
Từ tháng 02/2020 đến tháng 12/2021: Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 01/2022: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bê-la-rút.

 

CURRICULUM VITAE
H.E. MR. NGUYEN VAN NGU

AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
TO THE REPUBLIC OF BELARUS

Personal information:
H.E.Mr. Nguyen Van Ngu was born in 1965 in Bac Ninh province, Viet Nam. He has been working since 1991 in various positions and has extensive bilateral and multilateral diplomatic experience.
He was married with Madam Nguyen Kim Oanh, and has two children.
Education:
- In 1989, graduated from Moscow University of International Relations, Russian Federation (MGIMO), specialized in international law.
- In 1997, graduated from the School of administration of maritime affairs in Bordeaux, France (Ecole d'administration des affaires maritimes).
- In 2005, graduated with a Master of International Law from the University of Brussels, Belgium.
- Foreign languages: Russian, French, English.
Career:
- 1991 to May 2000: Official, Government Boundary Committee (now National Border Commission, Ministry of Foreign Affairs).
- Jun. 2000 to Jul. 2007: Head of division, Office of the National Border Commission, Ministry of Foreign Affairs.
- Aug. 2007 to Dec. 2008: Deputy Director, Deputy Chief of Office of the National Border Commission, Ministry of Foreign Affairs.
- Jan. 2009 to May 2012: Counsellor, Embassy of the S.R. of Viet Nam in the Russian Federation.
- Jul. 2012 to Oct. 2016: Deputy Director General, Department of International Law and Treaties, Ministry of Foreign Affairs.
- Oct. 2016 to Dec. 2019: Minister Counsellor, Embassy of the S.R. of Viet Nam in the Swiss Confederation.
- Feb. 2020 to Dec. 2021: Deputy Director General, Department of International Law and Treaties, Ministry of Foreign Affairs.
- Jan. 2022 to present: Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Socialist Republic of Viet Nam to the Republic of Belarus.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​