​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Năm 2007, nhiều đoàn Lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương hai nước đã sang thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo ở Việt Nam và Bê-la-rút. Hai nước đã ký 6 Hiệp định và Thoả thuận hợp tác: Hiệp định giữa Chính phủ CH XHCN Việt Nam và Chính phủ CH Bê-la-rút về vận chuyển Hàng không; Hiệp định về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, đo lường và đánh giá sự phù hợp; Hiệp định về hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học và Công nghệ CH XHCN Việt Nam và Viện Khoa học Quốc gia CH Bê-la-rút; Hiệp định giữa Chính phủ CH XHCN Việt nam và Chính phủ CH Bê-la-rút về công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm; Hiệp định hợp tác giữa Toà án Tối cao CH XHCN Việt Nam và Toà án kinh tế CH Bê-la-rút; Thoả thuận giữa Bộ Văn hoá Thông tin CH XHCN Việt Nam và Bộ Văn hoá CH Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật.

Từ 7-8/4/2008 Tổng thống Cộng hoà bê-la-rút A. Lu-ca-sen-cô đã thăm chính thức Việt nam. Hai Bên đã ký Tuyên bố chung và 13 Hiệp định, thoả thuận và hợp đồng thương mại trong các  lĩnh vực lãnh sự, kiểm dịch thực vật, hải quan, thể thao – du lịch, ngân hàng nông nghiệp, dầu khí, nhập khẩu phân kali và máy kéo của Bê-la-rút v.v… Sau chuyến thăm hai Bên bắt đầu triển khai soạn thảo và thực hiện Chương trình hợp tác Việt nam – Bê-la-rút 2008 – 2010.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​