​QUAN HỆ  VIỆT NAM – BELARUS::

Ngày 27/12/1991, Việt Nam công nhận độc lập của Bê-la-rút. Ngày 24/1/1992, Việt Nam và Bê-la-rút thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ. Bê-la-rút đã lập Đại sứ quán tại Việt Nam từ năm 1998. Ta đã lập Đại sứ quán tại Bê-la-rút tháng 10/2003 và cử Đại sứ thường trú đầu tiên tại Bê-la-rút tháng 3/2005.

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bê-la-rút không ngừng phát triển. Hai bên trao đổi các đoàn cấp cao: Tổng thống A.G. Lu-ca-sen-cô (tháng 4/1997), Thủ tướng X.X. Xi-đo-rơ-xki (tháng 11/2004), Chủ tịch Hội đồng Cộng hoà Quốc hội G.V. Nô-vít-xki (tháng 5/2005), Đặc phái viên của Tổng thống A.G. Lu-ca-sen-cô, Chủ tịch Hạ viện V.N. Cô-nốp-li-ốp (2/2006) đã thăm chính thức Việt Nam; Chủ tịch nước Trần Đức Lương (tháng 8/1998), Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 9/2000), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 10/2002) và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (tháng 1/2003) đã thăm chính thức Bê-la-rút.

Năm 2007, nhiều đoàn Lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương hai nước đã sang thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo ở Việt Nam và Bê-la-rút. Hai nước đã ký 6 Hiệp định và Thoả thuận hợp tác: Hiệp định giữa Chính phủ CH XHCN Việt Nam và Chính phủ CH Bê-la-rút về vận chuyển Hàng không; Hiệp định về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, đo lường và đánh giá sự phù hợp; Hiệp định về hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học và Công nghệ CH XHCN Việt Nam và Viện Khoa học Quốc gia CH Bê-la-rút; Hiệp định giữa Chính phủ CH XHCN Việt nam và Chính phủ CH Bê-la-rút về công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm; Hiệp định hợp tác giữa Toà án Tối cao CH XHCN Việt Nam và Toà án kinh tế CH Bê-la-rút; Thoả thuận giữa Bộ Văn hoá Thông tin CH XHCN Việt Nam và Bộ Văn hoá CH Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật.

Từ 7-8/4/2008 Tổng thống Cộng hoà bê-la-rút A. Lu-ca-sen-cô đã thăm chính thức Việt nam. Hai Bên đã ký Tuyên bố chung và 13 Hiệp định, thoả thuận và hợp đồng thương mại trong các  lĩnh vực lãnh sự, kiểm dịch thực vật, hải quan, thể thao – du lịch, ngân hàng nông nghiệp, dầu khí, nhập khẩu phân kali và máy kéo của Bê-la-rút v.v… Sau chuyến thăm hai Bên bắt đầu triển khai soạn thảo và thực hiện Chương trình hợp tác Việt nam – Bê-la-rút 2008 – 2010.

Về kinh tế – thương mại : Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Bê-la-rút trong năm 2007 đạt 75 triệu USD, tăng 51% so với năm 2006, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Bê-la-rút đạt 10 triệu USD, tăng 17,6% so với năm 2006, xuất khẩu của Bê-la-rút sang Việt Nam đạt 65 triệu USD, tăng 58,9%. Trong 8 tháng đầu năm 2008 kim ngạch thương mại hai nước đạt 88 triệu USD, trong đó Việt nam nhập từ Bê-la-rút khối lương hàng hóa trị giá 54 triệu USD. Theo con số của Bê-la-rút, kim ngạch thương mại hai nước trong 8 tháng đầu năm là 110 triệu USD, cả năm 2008 sẽ đạt 150 triệu USD. Những mặt hàng xuất khẩu chính của Bê-la-rút sang Việt Nam là phân ka-li (chiếm 85,6% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam từ Bê-la-rút), xe máy, ô-tô tải, máy kéo, phụ tùng máy móc cho ô-tô tải và máy kéo v.v... Những mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất sang Bê-la-rút là hải sản (chiếm 71% tổng trị giá xuất khẩu của ta sang Bê-la-rút), kế đến là gỗ và các sản phẩm gỗ, rau quả chế biến.

Xét về tổng thể, kim ngạch buôn bán giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Tỷ lệ nhập siêu của Việt Nam còn lớn (gấp 5 lần xuất khẩu của Bê-la-rút sang Việt Nam). Thời gian gần đây, xuất khẩu của Việt Nam sang Bê-la-rút, nhất là hàng nông - hải sản đã tăng lên.

UBLCP Việt Nam - Bê-la-rút về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã họp Khoá 5 tại Hà Nội tháng 12/2005 và Khoá 6 tại Min-xcơ tháng 10/2007.

Cộng đồng Việt Nam ở Bê-la-rút có khoảng 600 người, nhìn chung được Bạn tạo điều kiện tương đối thuận lợi trong học tập, cư trú và kinh doanh theo pháp luật sở tại. Tháng 12/2006, trước thời gian dự kiến thăm Việt Nam, Tổng thống A. Lu-ca-sen-cô đã cho phép những công dân Việt Nam đã lao động tại Bê-la-rút trước năm 1992 được định cư hợp pháp, lâu dài ở Bê-la-rút.

Cập nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2008

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​