1_218510_TZXW.jpg

"Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2020"

​     Ngày 17/10/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020. Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

     Đến năm 2020, cả nước còn hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo, 984 hộ nghèo. Bên cạnh đó, do tác động của đại dịch Covid – 19, cuộc sống của những người nghèo càng khó khăn hơn, rất cần sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp tích cực hưởng ứng phong trào hỗ trợ người nghèo, góp phần cùng Chính phủ và nhân dân trong nước thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

     Nhằm chung tay giúp đỡ các hộ nghèo trên cả nước, tiến tới thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đề nghị các CQĐD VN ở nước ngoài vận động cộng đồng bà con người Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam, các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ở sở tại đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" theo các cách sau:

A.    Ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:

  • Tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương;
  • Số tài khoản: 1000001000171717;
  • Tại Sở giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội.

B.     Ủng hộ qua tài khoản kho bạc:

  • Tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046;
  • Tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội.

C.     Ủng hộ bằng tiền mặt:

- Tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (p109, p111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội (điện thoại: 02439288480).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​